Digitalizácia

Digitalizácia

Digitalizácia fotografických filmov - negatívov a diapozitívov.

Prevedieme vaše staré negatívy a diapozitívy do digitálnej formy - 35mm a 120mm filmy, prípadne 35mm rámiky.
Čiernobiele aj farebné, vysoké rozlíšenie skenovania - 9600 x 9600 DPI.
Odporúčaný formát - pásiky filmu 35mm x 6ks, alebo 120mm x 4ks, alebo rámiky 35mm. Dlhšie pásiky sa musia rozstrihať, kratšie môžu byť.

Naskenované snímky v digitálnej forme skopírujeme na CD/DVD, alebo uložíme na cloud, kde si ich budete môcť stiahnuť.

Kontaktujte nás za účelom prípravy ponuky