Domov

Vitajte v ITSM&CI

Sme organizácia poskytujúca kurzy, konzultácie a služby so zameraním na riadenie a neustále zlepšovanie IT služieb

Naša vízia:
Stať sa akreditovanou organizáciou s vedúcou pozíciou na východnom Slovensku.
Naša misia:
Pomáhať v neustálom zlepšovaní IT služieb vo všetkých oblastiach, kde sú poskytované.

Neváhajte, nahliadnite k nám a dajte nám vedieť o vašich potrebách. Zvyčajne odpovieme do 24 hodín.

Naše služby

Akreditované kurzy

ITIL Foundation

Základné informácie o kurze ITIL®1
Čo je ITIL?

 • ITIL (IT Infrastructure Library) je najrozšírenejší prístup k riadeniu IT služieb vo svete
 • zameriava sa na zosúladenie IT služieb s potrebami podniku
 • bol vytvorený v roku 1980 britskou vládnou organizáciou CCTA (Centrálna výpočtová a telekomunikačná agentúra) s cieľom zabezpečiť lepšie využitie IT služieb a zdrojov.
 • teraz je vo vlastníctve Axelos, aktuálna verzia ITIL je Vydanie 2011 (vydaná v 07/2011), ktoré aktualizuje verziu ITIL V3.

Aké výhody Vám ITIL prinesie?


Dnes už takmer žiadna firma nemôže existovať bez informačných technológií. Výpočtová technika sa stala každodenným nástrojom, jednak vo výrobných firmách, tak aj v nevýrobných, či už štátnych, ziskových alebo neziskových.

ITIL pomôže Vašej organizácii pri zachovaní optimálnych nákladov dosiahnuť vaše ciele:

 • minimalizácia výpadkov služieb
 • dosiahnutie hodnoty za primeranú cenu
 • zvýšenie kvality a spokojnosti zákazníkov
 • efektívna komunikácia
 • zlepšenie postavenia Vašej firmy na trhu
 • zvládanie rizík v súlade s biznisom
 • úspory vďaka používaniu vhodných procesov

Pre koho je kurz ITIL Foundation určený?


Kurz je určený pre:

 • jednotlivcov alebo skupiny, ktorí potrebujú získať základné vedomosti o ITIL.
 • tých, ktorí chcú pochopiť, ako môže byť ITIL použité na zvýšenie kvality riadenia IT služieb v rámci organizácie.
 • odborníkov v oblasti IT, pracujúcich v organizácii, ktorá adaptovala, alebo plánuje adoptovať ITIL.
 • riadiacich pracovníkov, ktorí potrebujú byť informovaní a prispievať k prebiehajúcemu programu zlepšovania služieb.
 • to môže zahŕňať, ale nie je obmedzené na odborníkov v oblasti IT, obchodných manažérov a vlastníkov podnikových procesov.

Čo sa počas kurzu naučíte?

 • Riadenie služieb ako prax (pochopenie)
 • ITIL životný cyklus služby (pochopenie)
 • Generické pojmy a definície (povedomie)
 • Základné princípy a modely (pochopenie)
 • Vybrané procesy (povedomie)
 • Vybrané funkcie (povedomie)
 • Vybrané roly (povedomie)
 • Technológie a architektúra (povedomie)
 • Kompetencie a školenia (povedomie)

Prečo by ste si mali vybrať kurz od firmy ITSM&CI?

 • ITSM&CI je akreditovaná tréningová organizácia, čo Vám zaručuje kvalitu školenia.
 • Akreditovaný kurz Vám zaručuje, že obsahuje všetky témy potrebné na zvládnutie skúšky.
 • Praktické cvičenia počas kurzu.
 • Dve vzorové skúšky rovnocenné s tými, ktoré budete absolvovať pre získanie certifikátu.
 • Ponúkame školenie vo Vašich priestoroch, prípadne blízko Vášho sídla, čím ušetríte náklady na cestovné a ubytovanie.
 • Viacročné skúsenosti lektora z praxe v IT.
 • Časová flexibilita – termín prispôsobíme Vašim možnostiam.

Nezáväzná objednávka - viac informácií:

 • Vyplňte formulár a budeme Vás obratom kontaktovať.
 • Napíšte nám email -> info@itsmci.com
 • Zavolajte nám na telefónne číslo 0902 944 723

Certifikáty

 

1 - ITIL® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited.

Web dizajn

Vytváranie responzívnych web stránok pomocou WordPressu

Zrealizujeme váš web podľa vašich špecifikácií.

Čo od vás potrebujeme:


Popíšte aký druh web stránky potrebujete (blog, eshop, statická stránka, atď)
Pripravte si logo a údaje o vašej firme
Pripravte si náčrt vášho webu (čo potrebujete dať do menu, čo má ktorá stránka obsahovať)
Pripravte si dokumenty (MS Word) - obsah jednotlivých stránok, pravidlá o ochrane osobných údajov,...

S čím vám pomôžeme:

Pomôžeme vám so zakúpením a zaregistrovaním domény a hostingu za prijateľnú cenun
Urobíme všetky inštalácie - WordPress, tému, doplnky...
Pomôžeme vám vybrať vhodnú tému a odporučíme osvedčené doplnky
Preložíme vaše texty a formuláre zo slovenčiny do angličtiny a naopak

Kontaktujte nás za účelom prípravy ponuky

Online podpora

Vzdialená podpora pomocou programu TeamViewer

Kliknite na obrázok nižšie a stiahnite si program TeamViewer do vášho počítača. Po spustení programu nadiktujte podpore vaše číslo ID a heslo.
Prečítajte si podrobnejší návod nižšie.

Návod na použitie podpory TeamViewer

Návod pre operačný systém Windows (V prípade že máte iný operačný systém - Linux, MacOS - s inštaláciou vám pomôže operátor):


1. Kliknite na obrázok TemViewera a zvoľte tlačidlo Uložiť súbor


2. V závislosti od prehliadača môžete sledovať priebeh sťahovania súboru:
- kliknutím na šípku vpravo hore:

- alebo na spodnej lište:

3. Po stiahnutí programu, program spustite. Po zobrazení výzvy povoľte programu vykonávať zmeny vo vašom počítači:

4. Po spustení programu počkajte na pripojenie na server (indikátor “Pripravené na pripojenie…” má byť zelenej farby), potom nadiktujte podpore VAŠE ID a následne HESLO:

5. Operátor prevezme obsluhu vášho počítača a pomôže vám vyriešiť váš problém

Digitalizácia

Digitalizácia

Digitalizácia fotografických filmov - negatívov a diapozitívov.

Prevedieme vaše staré negatívy a diapozitívy do digitálnej formy - 35mm a 120mm filmy, prípadne 35mm rámiky.
Čiernobiele aj farebné, vysoké rozlíšenie skenovania - 9600 x 9600 DPI.
Odporúčaný formát - pásiky filmu 35mm x 6ks, alebo 120mm x 4ks, alebo rámiky 35mm. Dlhšie pásiky sa musia rozstrihať, kratšie môžu byť.

Naskenované snímky v digitálnej forme skopírujeme na CD/DVD, alebo uložíme na cloud, kde si ich budete môcť stiahnuť.

Kontaktujte nás za účelom prípravy ponuky

Iné kurzy a konzultácie

Pripravíme vám kurz na mieru

Kurzy vo vašich priestoroch, podľa vašich požiadaviek a v čase a tempom, aký vyhovuje vám

Systémy:
- Windows (verzie Windows XP, Windows 7, Windows 10)
- MAC OS (všetky verzie)

Software:
- MS Office (MS Word, Excel, Outlook, Powerpoint, OneNote, Publisher)
- WordPress

Kontaktujte nás a popíšte vaše požiadavky