Web dizajn

Vytváranie responzívnych web stránok pomocou WordPressu

Zrealizujeme váš web podľa vašich špecifikácií.

Čo od vás potrebujeme:


Popíšte aký druh web stránky potrebujete (blog, eshop, statická stránka, atď)
Pripravte si logo a údaje o vašej firme
Pripravte si náčrt vášho webu (čo potrebujete dať do menu, čo má ktorá stránka obsahovať)
Pripravte si dokumenty (MS Word) - obsah jednotlivých stránok, pravidlá o ochrane osobných údajov,...

S čím vám pomôžeme:

Pomôžeme vám so zakúpením a zaregistrovaním domény a hostingu za prijateľnú cenun
Urobíme všetky inštalácie - WordPress, tému, doplnky...
Pomôžeme vám vybrať vhodnú tému a odporučíme osvedčené doplnky
Preložíme vaše texty a formuláre zo slovenčiny do angličtiny a naopak

Kontaktujte nás za účelom prípravy ponuky