ITIL

Základné informácie o kurze ITIL® Foundation 1

Čo je ITIL?

 • ITIL (IT Infrastructure Library) je najrozšírenejší prístup k riadeniu IT služieb vo svete
 • zameriava sa na zosúladenie IT služieb s potrebami podniku
 • bol vytvorený v roku 1980 britskou vládnou organizáciou CCTA (Centrálna výpočtová a telekomunikačná agentúra) s cieľom zabezpečiť lepšie využitie IT služieb a zdrojov.
 • teraz je vo vlastníctve Axelos, aktuálna verzia ITIL je Vydanie 2011 (vydaná v 07/2011), ktoré aktualizuje verziu ITIL V3.

Aké výhody Vám ITIL prinesie?


Dnes už takmer žiadna firma nemôže existovať bez informačných technológií. Výpočtová technika sa stala každodenným nástrojom, jednak vo výrobných firmách, tak aj v nevýrobných, či už štátnych, ziskových alebo neziskových.

ITIL pomôže Vašej organizácii pri zachovaní optimálnych nákladov dosiahnuť vaše ciele:

 • minimalizácia výpadkov služieb
 • dosiahnutie hodnoty za primeranú cenu
 • zvýšenie kvality a spokojnosti zákazníkov
 • efektívna komunikácia
 • zlepšenie postavenia Vašej firmy na trhu
 • zvládanie rizík v súlade s biznisom
 • úspory vďaka používaniu vhodných procesov

Pre koho je kurz ITIL Foundation určený?


Kurz je určený pre:

 • jednotlivcov alebo skupiny, ktorí potrebujú získať základné vedomosti o ITIL.
 • tých, ktorí chcú pochopiť, ako môže byť ITIL použité na zvýšenie kvality riadenia IT služieb v rámci organizácie.
 • odborníkov v oblasti IT, pracujúcich v organizácii, ktorá adaptovala, alebo plánuje adoptovať ITIL.
 • riadiacich pracovníkov, ktorí potrebujú byť informovaní a prispievať k prebiehajúcemu programu zlepšovania služieb.
 • to môže zahŕňať, ale nie je obmedzené na odborníkov v oblasti IT, obchodných manažérov a vlastníkov podnikových procesov.

Čo sa počas kurzu naučíte?

 • Riadenie služieb ako prax (pochopenie)
 • ITIL životný cyklus služby (pochopenie)
 • Generické pojmy a definície (povedomie)
 • Základné princípy a modely (pochopenie)
 • Vybrané procesy (povedomie)
 • Vybrané funkcie (povedomie)
 • Vybrané roly (povedomie)
 • Technológie a architektúra (povedomie)
 • Kompetencie a školenia (povedomie)

Prečo by ste si mali vybrať kurz od firmy ITSM&CI?

 • ITSM&CI je akreditovaná tréningová organizácia, čo Vám zaručuje kvalitu školenia.
 • Akreditovaný kurz Vám zaručuje, že obsahuje všetky témy potrebné na zvládnutie skúšky.
 • Praktické cvičenia počas kurzu.
 • Dve vzorové skúšky rovnocenné s tými, ktoré budete absolvovať pre získanie certifikátu.
 • Ponúkame školenie vo Vašich priestoroch, prípadne blízko Vášho sídla, čím ušetríte náklady na cestovné a ubytovanie.
 • Viacročné skúsenosti lektora z praxe v IT.
 • Časová flexibilita – termín prispôsobíme Vašim možnostiam.

Nezáväzná objednávka – viac informácií:

 • Vyplňte formulár a budeme Vás obratom kontaktovať.
 • Napíšte nám email -> info@itsmci.com
 • Zavolajte nám na telefónne číslo 0902 944 723

Certifikáty

 

1 – ITIL® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited.